Wykopy

Wykop z definicji jest budowlą ziemną w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni, powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu.

Wykopy można wykonywać dwiema metodami:

  • metoda czołowa – metoda ta jest skuteczna przy wykopach o dużych głębokościach, lecz małych szerokościach
  • metoda warstwowa (podłużna) – metoda ta jest skuteczna przy dużych szerokościach wykopów. Można wtedy zastosować oprócz koparek także spycharki i zgarniarki, zdejmujące kolejne warstwy gruntu. W innej wersji tej metody koparka wykonuje wykop na szerokość i głębokość zasięgu łyżki, który jest następnie poszerzany przez spycharko-zgarniarki.

Rodzaje wykopów:

  • Szerokoprzestrzenne – ich szerokość i długość w znaczącym stopniu przekracza głębokość. Szerokość od 1,5 m
  • Wąskoprzestrzenne – szerokość ≤ 1,5 m, długość i głębokość dowolna
  • Jamiste – długość i szerokość ≤ 1,5 m.

Durban Dariusz Urbańczyk

Al. Kościuszki 45
90-514 Łódź

Tel. kom.:  601 376 821

Tel. kom.:  722 399 292