Roboty ziemne

Pod hasłem roboty ziemne kryje się wydobywanie i usuwanie z pola budowy gruntu naturalnego, oraz jego przemieszczanie lub kształtowanie – wszystko zgodnie z wymaganiami i przepisami danego projektu. Najczęściej mówi sie o robotach ziemnych w kontekście budowli podziemnych, fundamentów budowli nadziemnych, kształtowaniu terenu oraz budowie instalacji podziemnych. Prace zazwyczaj polegają na odspojeniu od calizny, wydobyciu materiału, transporcie oraz ukłdaniu i zagęszczaniu masy ziemnej. Wbrew obiegowej opinii koparka i hałda ziemi jest jedynym sposobem na prace ziemne. Można je przeprowadzać zarowno maszynowo, ręcznie jak i za pomocą materiałów wybuchowych, w przypadku pracy ze skałami lub innymi gruntami twardymi, których nie da się usunąć w inny sposób.

Durban Dariusz Urbańczyk

Al. Kościuszki 45
90-514 Łódź

Tel. kom.:  601 376 821

Tel. kom.:  722 399 292