Roboty wyburzeniowe

Co kryje się pod nazwą roboty wyburzeniowe? Jest to rodzaj robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu z danego terenu budowli lub jej części.

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonywanuje się je na podstawie dokumentacji projektowej. Zazwyczaj prowadzone są ręcznie, przez obalanie i wyburzanie oraz przez demontaż.

Przed rozpoczęciem robót odłącza się od rozbieranego obiektu sieć wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną. Prace prowadzi się w taki sposób, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. Oprócz programu robut i pozwoleń na ich prowadzenie znajduje się dziennik robót. Znajduje się w nim pelna dokumentacja dotycząca prowadzenia robót wyburzeniowych.

Durban Dariusz Urbańczyk

Al. Kościuszki 45
90-514 Łódź

Tel. kom.:  601 376 821

Tel. kom.:  722 399 292