Przemieszczanie mas sypkich

Masy sypkie to ziarniste lub kruche materiały, często wykorzysytywane podczas prac budowlanych, takie jak cement, wapno, piasek, żwir, ziemia czy gruz. Do przemieszczania mas sypkich najczęściej stosowany jest transport drogowy, którego podstawą jest odpowiednio wyposażony i dostosowany pojazd. Pozwala nam to na łatwy i bezpieczny przezów surowców sypkich w odległe miejsca. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, które zapobiegną rozpyleniu, zwietrzeniu lub samozapłonowi materiałów.

Oprócz transportu dorgowego, wykorzystuje się także transport kolejowy, morski czy rzeczny. Jednak niezależnie od rodzaju przewozu,  trzeba mieć na uwadze bezpieczeństwo, gdyż sypkie materiały łatwo ulegają rozsypaniu, co może stworzyć ogromne niebezpieczeństwo podczas ich przemieszczania.

W naszej ofercie przemieszczania mas sypkich oferujemy zarówno park maszynowy jak i wykwalifikowaną kadrę, która zajmie się przygotowaniem terenu jak i wszelką logistyką z tym związaną.

Durban Dariusz Urbańczyk

Al. Kościuszki 45
90-514 Łódź

Tel. kom.:  601 376 821

Tel. kom.:  722 399 292